s

Witam wszystkich na stronie poświęconym OSP Dziwiszów

Strona poświęcona jest Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziwiszowie - Gmina Jeżów Sudecki. Nasz Osp zrzesza obecnie 34 członków

Google

 Nowy adres strony wsi Dziwiszów

www.dziwiszow.jelenia.pl.

Powiatowe zawody sportowo - pożarnicze Mysłakowice 22.09.07

22.09.2007r. w Mysłakowicach odbyły się zawody sportowo pożarnicze w których brało udział 15 drużyn OSP z powiatu jeleniogórskiego oraz drużyny młodzieżowe. Konkurencje były takie same jak na zawodach gminnych (sztafeta i "bojówka"). Nasi strażacy wypadli rewelacyjnie zajmując pierwsze miejsce w sztafecie i w ogólnej klasyfikacji miejsce II. Przegrali tylko z drużyną zakładową z Jelfy tutaj

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Dziwiszów 01.09.07

01.09.07r w Dziwiszowie na boisku odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Uczestniczyły w nich trzy drużyny OSP z Jeżowa Sudeckiego, Czernicy i Dziwiszowa, oraz dwie młodzieżowe drużyny OSP z Czernicy. Każda z drużyn startowała w dwóch konkurencjach. Były to: sztafeta biegowa z przeszkodami oraz tak zwana "bojówka", która polegała na odopaleniu popy, rozwinięciu i pospinaniu węży, podaniu wody i strąceniu pachołków i wprawieniu w ruch obrotowy tarczy. Widać było ogromną determinację i wielką chęć wygrania u wszystkich zawodników. Jednak zwyciężyć mógł tyko jeden. Zwycięstwo przypadło zespołowi z Dziwiszowa. Drugie miejsce zajęła drużyna z Czernicy a trzecie Jeżów Sudecki. Młodzieżowe drużyny także pokazały się z dobrej strony i swoim kunsztem fachu strażackiego tylko nieznacznie ustępując starszym. Na koniec uroczystości Wójt Gminy Jeżowa Sudeckiego Edward Dudek Wręczył wszystkim puchary i dyplomy, a przedstawiciel KRUS wręczył OSP z Dziwiszowa ufundowaną torbę ratownictwa medycznego. Po skończonych zawodach każdy mógł się posilić wspaniałymi potrawami z grilla serwowanymi przez naszych strażaków i ich żony. W między czasie przeprowadzony został konkurs dla dzieci i dorosłych na temat bezpiecznej pracy na gospodarstwie. Zwycięscy zostali uhonorowani wspaniałymi nagrodami ufundowanymi przez KRUS. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała naszą gminę w powiatowych zawodach w Mysłakowicach, które odbędą się 22.09.07r. Na relację fotograficzną zapraszamy tutaj

Forum Strażackie Gmin Partnerskich

Zapraszamy do przeczytania i obejrzenia zdjęć zdjęć

Dzień strażaka

04.05.2007r. odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. Uroczysta msza św. i spotaknie wraz z rodzinami w sali po byłej szkole uświetnił ten dzień. Nasi Strażacy z OSP w pełni zasużyli na te uroczystości pracą społeczną przez cały rok.Na fotoreportaż zapraszam tutaj

Koncert GOLCÓW

W ramach prac użytkowo - rozrywkowych nasi strażacy zostali wynajęci przez proboszcza Krzysztofa Kowalczyka jak ochroniarze do koncertu braci Golców który odbył się w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze. Zdjęcia z imprezy można obejrzeć tutaj

Porządki na cmentarzu po wichurze

Po ogromnych wiatrach nasi strażacy robili porządki i wycinali powywracane drzewa. Kilka zdjęć można obejrzć tutaj

60 lat OSP
HISTORIA
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJW DZIWISZOWIE

Historia
Po zakończeniu działań wojennych na tereny Ziem Zachodnich zaczęli przybywać ludzie z różnych stron Polski, którzy organizowali tutaj życie. Powstały różne organizacje społeczne. Zaczęto organizować między innymi ochronę przeciwpożarową na tym terenie.
W miejscowości DZIWISZÓW, który do 1945r nosił nazwę BERBISDORF funkcjonowała niemiecka Ochotnicza Straż Pożarna, która utrzymywała się sama. Do straży miał obowiązek należeć przynajmniej jeden z członków rodziny, a gospodarz który nie uczestniczył w jej działaniach musiał płacić na jej datki. Z przekazów ustnych od byłego mieszkańca wsi z okresu międzywojennego p. Bernharda Kolbe Ochotnicza Straż Pożarna działała bardzo prężnie biorąc udział w akcjach na terenie całej gminy i wygrywając wszystkie zawody organizowane w ówczesnych czasach. Po wojnie od 1946r ludzie zamieszkali w BABICACH (nazwa powojenna Dziwiszowa) zaczęli organizować Ochotniczą Straż Pożarną.
Założycielami i organizatorami Ochotniczą Straży Pożarnej byli:
•  dh Wacław Popiel - organizator
•  Józef Mszyca - I komendant sierżant pożarnictwa
•  Witold Szymański
•  Marian Gawroński
•  Leopold Lorenz
•  Michał Jarosz
•  Wincenty Fursewicz
•  Jan, Antoni Żurawski
•  Eugeniusz Kaczmarczyk
•  Antoni Kupeć
•  Gargula
•  Karczewicz
Na wyposażeniu straży był wóz konny z sikawką wyprodukowaną w tutejszym Zakładzie Metalowym. Początkowo wykorzystywano umundurowanie pozostałe po członkach niemieckiej Straży Pożarnej. Strażacy w działaniach bojowych jako nakrycie głowy używali hełmów skórzanych lub hełmów typu wojskowego. Ze wspomnień założycieli wynika, że OSP Dziwiszów w następnych latach po rozpoczęciu swojej działalności był wyposażony w samochód o nie ustalonej marce. Z zapisów archiwalnych wynika, że OSP Dziwiszów była jednostką dynamiczną i dysponowano nią do pożarów poza granice gminy i na tereny sąsiednich powiatów.
Od 1950r na terenie Dziwiszowa były dwie jednostki OSP - jedna gromadzka i zakładowa przy Fabryce Maszyn Rolniczych.
W 1972r rozpoczęto remont remizy OSP, w którym miano zachować architekturę z 1945r lecz w wyniku trzykrotnych zmian wykonawcy z trzech garaży zachował się tylko jeden.
W 1974r połączono OSP zakładowe z gromadzkim (było wtedy 22 członków)
W latach 1974 - 1975 OSP Dziwiszów miała na wyposażeniu samochód strażacki Star 20 a potem Star 21, a w 1983r samochód Żuk. Obecnie od 2003 OSP dysponuje samochodem Star 244.
W latach 90 działalność straży była mało efektywna, ze względu na brak zainteresowania ze strony mieszkańców miejscowości.

Dzień dzisiejszy

Od 16.01.2002r gdy Prezesem OSP został Andrzej Mazepa - sołtys Dziwiszowa, OSP zaczęło działać bardzo aktywnie. Obecnie w OSP działa 25 strażaków czynnych i 2 członków honorowych.
O wyszkoleniu jednostki świadczy fakt, że w zawodach organizowanych na szczeblu gminy i powiatu zajmuje zawsze wysokie miejsca. Jednostka bierze udział w akcjach na terenie gminy i powiatu jeleniogórskiego.
Decyzją zarządu OSP podjęta została uchwała o nadaniu dla OSP Dziwiszów sztandaru. Powołano komitet fundatorów. Przekazanie sztandaru planuje się w dniu 05.08.2006r z okazji 750 - lecia Dziwiszowa i 60 - lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziwiszowie. Miejscem przechowywania sztandaru będzie budynek dawnej szkoły a obecnie biblioteki wiejskiej do czasu wyremontowania remizy strażackiej.

 
Zarząd OSP Dziwiszów
1
Prezes
Andrzej Mazepa
2
Viceprezes - Naczelnik
Dariusz Bereśniewicz
3
Viceprezes
Karol Grontman
4
Z-ca Naczelnika
Grzegorz Mazepa
5
Skarbnik
Jacek Gawroński
6
Sekretarz
Grzegorz Jastrzębski
7
Gospodarz
Jan Fijak
8
Kronikarz
Sławomir Mackieiwcz
Komisja Rewizyjna
1
Przewodniczący
Jan Gębura
2
Z-ca Przewodniczącego
Grzegorz Jarosz
3
Członek
Daniel Ceniuch
Członkowie Honorowi
1
Marian Gawroński
2
Zygmund Szenda
Członkowie Zwyczajni
1
Jan Gębura
2
Ryszard Garkowienko
3
Józef Szukała
4
Jan Fijak
5
Krzysztof Mazepa
6
Rafał Gębura
7
Dawid Wójcik
8
Florian Nitoń
9
Ireneusz Bereśniewicz
10
Michał Jackiewicz
11
Krzysztof Szeptycki
12
Robert Szeptycki
13
Sebastian Roszczybiuk
14
Marcin Hanusewicz
15
Piotr Fijak
16
Krzysztof Rams
17
Jadwiga Grontman
18
Mateusz Rams
19
Lukasz Szukała
20
Ireneusz Roszczybiuk
21
Maciej Borecki
 
Tym kolorem zaznaczeni są członkowie czynni z grupy operacyjno - technicznej
 

Dziwiszów

Historia wsi

Stare widokówki

Dziwiszów - gdzie to jest?

Dziwiszów - dzisiaj

Galeria fotograficzna

Złoto w Dziwiszowie

Strona główna

OSP w Dziwiszowie

Archiwum wiadomości

Półkolonia w Dziwiszowie

Linki

Galeria fotograficzna z uroczystości nadania sztandaru OSP Dziwiszów i obchodów 60 lecia OSP w Dziwiszów

Moja szkoła - Strona poświęcona mojemu miejscu pracy, którą razem z uczniami redaguję.

projekt: Szablonownia